• changer
  • changer
Ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Ubezpieczenie skierowane jest do osób rejestrujących jachty motorowodne w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1. szkody polegające na utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu jachtu (CASCO);
2. odpowiedzialność cywilna użytkownika jachtu;
3. mienie osobiste członków załogi;
4. następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtu.              

Ubezpieczenia jachtów śródlądowych - użytek komercyjny

Ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Więcej
Pokaż ofertę

Agencja Ubezpieczeniowa "Versus"
Adres: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91
Nr KRS 0000088515 NIP : 729-20-27-592