• changer

Funkcjonariusze publiczni         

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Więcej
Pokaż ofertę
Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Informacja dla Klientów:

31 lipca 2012 roku została sfinalizowana fuzja dwóch spółek ubezpieczeniowych należących do Grupy Vienna Insurance Group w Polsce: PZM i Interrisk.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group przejął wszystkie prawa

i obowiązki PZM TU SA Vienna Insurance Group.


Zgodnie z Ustawą z dnia 20.01.2011 r. „O odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”, z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 17.05.2011 r. funkcjonariusze publiczni będą ponosić odpowiedzialność majątkową do dwunastokrotności przysługującego im miesięcznego wynagrodzenia wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa.


Klauzula informacyjna -przetwarzanie danych osobowychAgencja Ubezpieczeniowa "Versus"
Adres: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91
Nr KRS 0000088515 NIP : 729-20-27-592